Basisschool
BR!CKS

#concept  #verhaal  #strategie
#uitstraling  #inprogress

Daar maak je het

#CONCEPT

Bij basisschool BR!CKS (toen nog De Paersacker) mochten we ‘blanco’ beginnen. De school is toe aan een nieuwe richting. Een richting die aansluit bij de wijk die zich kenmerkt door de huisvesting van arbeidsmigranten van verschillende komaf en het ondernemende karakter van de bewoners, de industrierijke omgeving en de regio die voorop loopt als het om technologische ontwikkelingen en innovatie gaat (Brainport). Na langdurig en intensief onderzoek (desk- en fieldresearch) hebben we dit gevonden in het ‘maakonderwijs’. Bekijk hier de complete Toekomstvisie 2021-2025.

 

#VERHAAL

Het concept is de input voor het verhaal. Missie, visie, kernwaarden en leerlingenprofiel zijn geschreven en samengebracht in een kloppend geheel. Dit is gepresenteerd aan het team en schetst de kaders voor de toekomst.

#STRATEGIE

Nu het concept en het verhaal staan, is het tijd voor het vervolg. We hebben een profiel opgesteld voor ‘mede-makers’ die samen het ‘makersteam’ gaan vormen. Hierin komen uiteindelijk niet alleen teamleden… ook ouders, kinderen, wijkbewoners, het voorgezet onderwijs en het bedrijfsleven zien we graag vertegenwoordigd. Het doel van dit ‘makersteam’ is om het ‘maakonderwijs’ verder inhoud te geven en een visie te ontwikkelen over de invulling van de kernwaarden: ‘intercultureel’, ‘internationaal georiënteerd’ en ‘interactief’.

#UITSTRALING

De strategie is bepaald en de koers is duidelijk. De volgende stap in het proces is om dat kenbaar te maken naar buiten toe. We zijn begonnen met het bedenken van een nieuwe naam. Ouders en leerlingen hebben we hier deelgenoot van gemaakt. Uiteindelijk is met een klein team van leerkrachten, bestuur, gemeente, ouders en leerlingen gefilterd waar de nieuwe naam aan moest voldoen. In een nog kleiner gezelschap zijn we uiteindelijk op BR!CKS uitgekomen, de Engelse benaming voor ‘bouwstenen’. Deze stenen staan symbool voor het ‘maakonderwijs’ en voor de eigen vaardigheden van leerlingen (kennis en kunde). Ofwel de bouw van je eigen toekomst. Het heeft een eigentijdse klank en het ligt lekker in de mond. De Engelse klank verwijst naar de regio die steeds internationaler wordt.

Het bijpassende logo is tot stand gekomen na het definiëren van een ‘moodboard’. Dit bord geldt niet alleen als input voor het logo, het is ook de sfeer die uiteindelijk in de gehele school neergezet gaat worden. Het logo is wel de eerste vertaling naar de visuele indentiteit. Het is opgebouwd uit een aantal kleurelementen. Van wat zoete en zachte tinten, die bij jonge kinderen passen, links naar stoere en meer volwassen kleuren rechts. Zo kleurt het logo als het ware mee met de groei die de leerlingen op de basisschool doormaken.

Tevens hebben we een animatie gemaakt om het verhaal van BR!CKS te visualiseren. Hierin hebben we gekozen om het ‘denken’ uit te beelden met een ‘vraagteken’ en het ‘doen’ weer te geven als een ‘uitroepteken’. Vandaar dat we van de in het logo een uitroepteken hebben gemaakt.

Met deze naam en het logo kunnen we zowel tekstueel, visueel als inhoudelijk veel kanten op. Dat bleek wel tijdens de onthulling van de nieuwe naam. In aanloop daar naar toe hebben we een paar bouwstenen uit het logo onthuld (op de goede plek), om vervolgens in het weekend voor de bekendmaking iedere leerling een puzzel toe te sturen met alle losse kleurelementen uit het logo. Met een paar hints mochten ze op deze manier de naam raden. De eerste twintig goede inzendingen kregen tijdens de onthulling de eer om het logo letterlijk in elkaar zetten. Alle kleurelementen hadden we namelijk los in piepschuim en op kleur laten maken. Het logo prijkt nu mooi in de entree van school.

 

#INPROGRESS

Als we weten hoe we het ‘maakonderwijs’ gaan inrichten, kunnen we bedenken wie of wat we daarvoor nodig hebben.

  • Marketing- en communicatieplan
  • Partners
  • Materialen/Inrichting/Ruimte
  • Nieuwbouw