Basisschool Berkeloo

#identiteit  #verhaal  #uitstraling
#gedrag  #cultuur  #strategie

SAMEN VOOR GOED ONDERWIJS

#IDENTITEIT

Vanuit de werkgroep PR van Berkeloo kwam de vraag hoe er meer eenheid in de communicatie kon komen. In het eerste gesprek hadden we al snel in de gaten dat er meer dan genoeg creatieve en leuke ideeën binnen school aanwezig zijn. Wat ontbrak was een kapstok om alle uitingen en activiteiten aan op te hangen. Waar staat de school voor? Wie willen we zijn? Wat willen we leerlingen meegeven? Welke rol hebben leerkrachten, kinderen en ouders? Vragen waar we samen met de werkgroep PR en de directie het antwoord op zijn gaan zoeken. In een aantal creatieve sessies zijn we aan de slag gegaan. De output van deze sessie hebben we vervolgens op de bestaande kaders, zoals ze zijn omschreven in het schoolplan vanuit de overkoepelde stichting Tangent, gelegd. Binnen deze kaders, de drie kernwaarden – inspiratie, verbinding, eigenaarschap – en de pay-off – samen voor goed onderwijs – zijn we aan de slag gegaan. De kernwaarden hebben we inhoud gegeven en vervolgens gekoppeld aan de kleuren van het bestaande logo.

#VERHAAL

Vervolgens hebben we Basisschool Berkeloo 4 schoolprofielen gepresenteerd, uitgezet op twee assen. Bij elk profiel hebben we een verhaal geschreven, de leerling omschreven, de cultuur samengevat, activiteiten en middelen bedacht en de sfeer en inrichting visueel gemaakt door een moodboard. Uiteindelijk heeft Basisschool Berkeloo dat profiel gekozen waar ze zich op dat moment het meest in herkenden: kindbloeiende school met stralende kinderen!

#UITSTRALING

In 2017/2018 hebben we dit vertaald is naar een aantal middelen: uitnodiging Open Dag en een nieuwe informatiefolder. Daarnaast hebben we advies gegeven voor een filmscript en een concept gepresenteerd voor de bewegwijzering en signing voor het in- en exterieur.

#GEDRAG #CULTUUR

Basisschool Berkeloo heeft nu een sterk verhaal. Een verhaal wat op zichzelf zou blijven staan als er verder geen inhoud aan gegeven wordt. Want we kunnen wel vertellen waar ze voor staan en we kunnen er een visuele uitstraling aan geven… als ze niet waarmaken wat we zeggen, wordt de school ongeloofwaardig. En voor deze vertaalslag hebben we het team nodig. Zij moeten invulling geven aan het onderwijs op Berkeloo, anders blijven het alleen mooie praatjes.

#STRATEGIE

Daarom zijn we in het schooljaar 2018/2019 met het team aan de slag gegaan om samen de inhoud van de kernwaarden aan te scherpen en die inhoud vervolgens te leggen op het kindbloeiende onderwijs wat we op Berkeloo na willen leven. In werkgroepen hebben we de inhoud vertaald naar doelen en concrete acties en om vervolgens het verhaal te implementeren. In het schooljaar 2019/2020 wordt verder ingezoomd op de kernwaarde ‘eigenaarschap’. Dit omdat bij de concretisering ervan het begrip te groot bleek te zijn en omdat dit de meeste impact heeft op hoe school georganiseerd is.

Reactie opdrachtgever:​

“Conceptshoots heeft ons goed op weg geholpen als het gaat om de communicatie en PR bij ons op school. We hadden al wel veel ideeën, we misten alleen de rode draad in het geheel. Chantal heeft ervoor gezorgd dat we al onze ideeën hebben gebundeld en dat we richting hebben gegeven aan onze schoolvisie. Het contact en de samenwerking was steeds erg prettig en verliep goed. We zijn erg blij met deze enthousiaste dame en zijn blij met deze langdurige samenwerking!”

– Carlijn Oprins, Adjunct-directeur Basisschool Berkeloo