Basisschool
Prins Bernhard

#identiteit  #verhaal
#uitstraling  #strategie

Ontdek je waarde bij basisschool Prins bernhard

#IDENTITEIT #VERHAAL

Op basisschool Prins Bernhard weten ze waar ze voor staan. Twee jaar geleden zijn ze met het team aan de slag gegaan met vernieuwing, met als resultaat ‘thematisch onderwijs’. Deze vernieuwing werpt inmiddels zijn vruchten af: leerlingen hebben meer plezier en ouders zijn positief over deze manier van lesgeven. Tijd om het verhaal sterker te maken en uit te rollen.

Conceptshoots heeft een rond en kloppend verhaal gemaakt. Missie, visie, kernwaarden zijn aangescherpt en herschreven. Hoe je als school hier invulling aan geeft, maakt je onderscheidend. In het geval van basisschool Prins Bernhard is dat o.a. ‘thematisch onderwijs’. Ook de christelijke normen en waarden zijn hierin meegenomen.

#UITSTRALING

Op basis van de huidige naam, het logo en de kleuren is een frisse nieuwe visuele identiteit ontwikkeld. Deze identiteit past bij het verhaal en is op verschillende manieren (in één lijn) toe te passen.

#STRATEGIE

Het verhaal en de visuele identiteit staan en kunnen uitgerold worden. Dit kan op verschillende manieren met verschillende middelen via diverse kanalen. Op verzoek werken we dit in een plan uit en koppelen hier meteen een planning en een budget aan.